• Hotel pre psov
  Hotel pre psov

  Novinkou je používanie audioterapie – hudby ktorá psíkov ukľudní, zrelaxuje, zharmonizuje, proti hyperaktivite separačnej úzkosti. Informácie www.dokonalalaska.cz

   

  Plánujete dovolenku a premýšľate komu z rodiny zveríte Vášho psíka ?

  Zverte ho do rúk profesionálneho tímu, ktorý sa postará o jeho pravidelné venčenie, zábavu, tréning, spoločnosť ďalších psov.

  Cena hotela za každý začatý deň je 10.50  Eur s DPH .

   

  Hotel je otvorený celoročne. V prázdninovom období však nezabúdajte na včasnú rezerváciu /aj 2 mesiace vopred/, čím si zabezpečíte miesto v hoteli pre Vášho psíka či mačičku.

  Koterce pre psov sa nachádzajú v murovanej budove, ktoré sú cez zimu vykurované a cez leto je tam príjemný chládok.

  Podmienky v týchto kotercoch a boxoch sú prispôsobené hlavne pre bytových psíkov .

  K dispozícií máme aj vonkajšie koterce so zateplenými búdami.

  Váš psík bude kŕmený presne podľa Vašich požiadaviek a jeho zvyklostí, Vami dodaným krmivom.

  Za poplatok ubytujeme aj problémové a agresívne psy a háravé sučky.

  Psici sa preberajú v čase od 8.00-11.00 a 16.00-19.00 hodiny, v týchto časoch sa aj vyzdvihujú psici z pobytu.

  Psíka z pobytu je možné si vyzdvihnúť  aj v iných hodinách, avšak len po dohode s personálom a za poplatok

  15 Eur. Za pobyt predĺžený bez predchádzajúceho dohovoru sa platí jednorazový poplatok 15,00 € navyše !!!

   

  Čo požadujeme:

  Majiteľ psa si v dostatočnom predstihu rezervuje termín pobytu psa na hoteli telefonicky alebo cez formulár www.canislog.sk. Rezervácia je akceptovaná až po uhradení zálohy, ktorá predstavuje 50% z celkovej ceny pobytu psa.

  Zálohu je treba zaplatiť najneskôr do 3 dní od rezervácie.

  Túto zálohu môžete uhradiť prevodom na účet 4018709307/7500

  IBAN: SK68 7500 0000 0040 1870 9307, SWIFT: CEKOSKBX – vedený v ČSOB,a.s. Poprad,

  v hotovosti osobne na hoteli, v chovateľských potrebách Canislog na Dostojevského ulici 45 v Poprade

  alebo šekovou poštovou poukážkou zaslanú na adresu chovateľských potrieb: Canislog , s.r.o.,

  Dostojevského 45, Poprad, 05801, do správy pre prijímateľa napíšte hotel, vaše meno a dátum pobytu.

   

  Čím neskôr bude rezervácia uhradená, tým je menšia šanca, že v potrebný termín bude pre psa na hoteli voľné miesto. Pokiaľ majiteľ zálohu neuhradí, rezervované miesto bude uvoľnené inému záujemcovi a pre psa už miesto nebude.

  Pes musí mať platné očkovanie potvrdené vo veterinárnom preukaze,

  byť v dobrom zdravotnom stave.

  Psa na hotel prinesie majiteľ psa v pracovných hodinách

  8.00-11.00 hodiny a 16.00-19.00 hodiny.

   

  Po predošlej dohode môžete psa doniesť aj mimo pracovných hodín, avšak za poplatok stanovený aktuálnym cenníkom.

  Prvý krát na hoteli:
  Pes je umiestnený na žiadosť majiteľa vo vnútornom alebo vonkajšom koterci. S majiteľom je podpísaná zmluva v dvoch vyhotoveniach. K spísaniu zmluvy je potrebné predložiť doklad totožnosti majiteľa a kópiu kúpnej zmluvy psa, ktorá sa stáva súčasťou zmluvy. Je doplatený ostatok za pobyt.

  Majiteľ je povinný doložiť:
  – Očkovací preukaz/pet passport, kde zamestnanec skontroluje platnosť očkovania a po celú dobu pobytu psa zostáva priložený pri zmluve,
  – Krmivo, na ktoré je pes zvyknutý,
  – Ležadlo,
  – Hračky,
  – Lieky, pokiaľ ich pes užíva s jasným popisom dávkovania,
  – V prípade nepriaznivého počasia i oblečenie na psa, pokiaľ je na to zvyknutý

  Je potrebné pri predaní uviesť čo najviac informácií:
  – Ako je pes kŕmený – veľkosť dennej dávky, koľko krát denne a podobne,
  – Ako vychádza s inými psami,
  – Reakcie na cudzích ľudí,
  – Či sa rád túla,
  – Či nie je alergický,
  – Akého veterinára majiteľ preferuje v prípade ošetrenia,
  – Či bude psa po dobu pobytu vybehávať majiteľom poverená osoba a iné,
  – Čím viac bude mať zamestnanec informácií o psovi, tím lepšie sa bude môcť postarať o vášho psa.

  Vracajúci sa klient:
  Pes je ustajnený na žiadosť majiteľa vo vnútornom alebo vonkajšom koterci. S majiteľom sú skontrolované údaje uvedené na zmluve. Je doplatený pobyt a prevzaté veci k psovi. Majiteľ je povinný informovať zamestnanca pokiaľ došlo k nejakým zmenám od poslednej návštevy.

  Priebeh pobytu:
  Každý pes je vybehávaný minimálne 4 x za deň /2 x doobeda a 2 x poobede/. Pokiaľ sa pes znáša s inými psami, majiteľ s tým súhlasí a situácia to umožní, je pes vybehávaný s viacerými psami. Túto variantu z osobnej skúseností odporúčame pre lepšiu psychickú pohodu psa počas pobytu. V dobe vybehávania je po celú dobu prítomný zamestnanec, ktorý na psa/psov dohliada. Z bezpečnostných dôvodov je pes vybehávaný v areáli firmy. Snažíme sa prispôsobiť venčenie temperamentu psa. Na prianie majiteľa je možné venčiť psa poverená osoba mimo areál firmy v pracovné dni. V dobe pobytu psa mimo areál nesie zodpovednosť za psa poverená osoba. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, je pes kŕmený 1 x denne vždy večer .

  Vyzdvihnutie psa:
  Psa je možné vyzdvihnúť v pracovných hodinách. Po predchádzajúcej dohode i mimo pracovnej doby za príplatok. Je mu vrátený očkovací preukaz a veci, ktoré so psom doniesli.

  Pokiaľ v dobe pobytu psa došlo k zraneniu, zmene chovania alebo zdravotného stavu je majiteľ o tejto skutočnosti a o krokoch liečby informovaný. Pokiaľ bol pes na hoteli dlhšie než bolo pôvodne dohodnuté, bolo dokúpené krmivo, došlo k poškodeniu majetku firmy alebo vznikli iné nutné náklady po dobu pobytu psa dôjde k doúčtovaniu nedoplatku podľa platného cenníka.

  Nadštandardné služby:
  Pokiaľ má majiteľ záujem o niektorú z nadštandardných služieb, je to najlepšie nahlásiť pri rezervácii pobytu psa, najneskôr však v deň nástupu psa na hotel. Čím neskôr o niektorú zo služieb majiteľ prejaví záujem, tým je menšia pravdepodobnosť, že mu bude možné vyhovieť. Nadštandardné služby sú účtované podľa platného cenníka firmy a cenníka spolupracujúcich firiem.
  – Pokiaľ je pes na hoteli dlhšie ako 10 dní, môže majiteľ využiť precvičovanie základnej poslušnosti pod vedením profesionálneho trénera,
  – Zaistenie základnej veterinárnej starostlivosti u majiteľom vybraného veterinára,
  – Zaistenie úpravy psa v profesionálnom psom salóne,
  – Privezenie psa na hotel a odvoz psa späť majiteľovi v dohodnutom termíne,

  Na čo dávať pozor:
  – Včasná rezervácia a úhrada zálohy,
  – Platné očkovanie,
  – Dobrý zdravotný stav psa,
  – Dostatočné množstvo krmiva, na ktoré je pes zvyknutý z domu po dobu pobytu,
  – Dostatočná informovanosť ošetrujúceho personálu,
  – Dodržiavanie pracovnej doby,
  – Nevstupovať na pozemok bez prítomnosti zodpovednej osoby,
  – Včasná komunikácia pokiaľ si psa nemôžete vyzdvihnúť v stanovenom termíne.

  Canislog nenesie žiadnu zodpovednosť za prenosné infekčné choroby/ani v práci nenesie zamestnávateľ zodpovednosť za chorobu zamestnanca/, a to v prípade ak sa prejavia u nás, či tesne po opustení zariadenia.

  Storno podmienky:

  Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom psa na hotel sa neúčtuje žiadny storno poplatok a poplatok bude vrátený v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej forme a následnom potvrdení zo strany firmy.

  Pri zrušení pobytu v lehote menej ako 30 dní pred nástupom psa na hotel si účtujeme následné storno poplatky:

  • 30 – 15 dní pred nástupom: 40% z poplatku
  • 14 – 7 dní pred nástupom: 60% z poplatku
  • 6 – 0 dní pred nástupom: 100% z poplatku

  Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením mena, kontaktných údajov a termínu pobytu. Uvedené je potrebné zaslať e-mailom, alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

  Psí hotel – cenník služieb

  Ubytovanie vnútorný a vonkajší koterec 10,50 EUR/ každý začatý deň,
  Háravá sučka príplatok +2.40 Eur/deň,
  Problematický pes + 4 Eur/deň,
  Za pobyt predlžený bez predchádzajúceho dohovoru +15 Eur,
  Za vyzdvihnutie – odovzdanie mimo pracovných hodín +15 Eur ,
  Škôlka 2,5 Eur/hod.,
  Strava – nami dodaná +2,50 Eur/deň,
  Výcvik psa počas ubytovania na hotely + 18  Eur/lekcia

  Stáli klienti majú zľavu 3%.

  Čítať ďalej
 • Psie mestečko
  Psie mestečko

  Psie mestečko je určené len pre klientov ktorý absolvovali základný kurz poslušnosti v našej škole.

  Navštívte náš plne vybavený areál (prekážkové dráhy, lavičky, občerstvenie pre psov a majiteľov), a strávte nerušený čas, s možnosťou grilovania, opekania a varenia gulášu v spoločnosti rodiny či priateľov.

  Pri väčších skupinách Vám radi pripravíme rôzny program spojený s ukážkou výcviku psov, prípadne poskytnutím lekcií zúčastneným, ktorý budú so psom.

  Ak máte inú požiadavku, povedzte nám o nej, radi Vám pripravíme program.

  Cena za 1/2 rok 60 EUR s DPH,

  Cena za kalendárny rok 100 EUR s DPH,

  Jeden vstup 6 Eur s DPH.

  Čítať ďalej

 • Škôlka pre psov
  Škôlka pre psov

  Počas Vašej každodennej pracovnej vyťaženosti, prípadne počas Vašej neprítomnosti sa Vám profesionálne školený tím.

  Postará o Vaše šteniatko či dospelého psa, zabaví ho rôznymi hračkami a tréningovými činnosťami (ráno sa psík

  donesie a večer vyberie zo škôlky, čas vyzdvihnutia je v pracovných hodinách).

  Do škôlky sa treba vopred  objednať e mailom alebo na telefónnom čísle  0905 544 645.

  Cena škôlky je 2.50 Eur / hodina

  Čítať ďalej

Sociálne siete

Naspäť hore

Translate »