Výcvik s ustajnením psa po dobu troch týždňov

Výcvik s ustajnením psa po dobu troch týždňov

Tento druh tréningu odporúčame firmám, zaneprázdneným ľuďom, poprípade ľudom, ktorí sú zo vzdialenejších končín a ich dochádzanie by bolo časovo náročné.

Psíka naučíme vykonávať rôzne povely základnej poslušnosti.

SME PLATCI DPH !

Cena výcviku s ustajnením je 590 Eur s DPH.

Tréning prebieha formou internátneho pobytu v našom výcvikovom stredisku počas dĺžky troch týždňov.

V tomto období je prvý týždeň zoznamovací s ošetrovateľom a trénerom, ktorý bude psovi pridelený.

V priebehu druhého týždňa sa so psíkom intenzívne pracuje v pokojnom prostredí areálu s malými rušivými momentmi. Pracuje sa dvojfázovo v malých časových intervaloch tak, aby mal psík čas na oddych.

Tretí, záverečný týždeň sa so psíkom prepracúva kompletný, vopred dohodnutý program v sťažených podmienkach (psy, rušná ulica, atď.)

Pri preberaní psíka sa zaškoľuje výhradne jeden člen rodiny, aby mu boli predané všetky informácie a techniky k zvládnutiu tréningu Vášho psíka.

Zaškolením sa myslia tri bezplatné individuálne lekcie, ktoré odporúčame absolvovať v priebehu dvoch za sebou idúcich dní.

Prosím majte na zreteli, že počas krátkeho úseku sa psík naučí strašne veľkému množstvu nových cvikov. Je preto dôležité, aby po príchode do Vašej domácnosti bol dodržaný program, ktorý Vám predpíšeme.

Ten pozostáva z krátkych cvičebných elementov, ktoré musíte vykonávať každodenne, aby psík dokonale zvládol všetky cviky s Vami a postupne aj s ostatnými členmi rodiny.

Odporúčame, aby ste psíka doniesli opätovne na precvičenie po šiestich mesiacoch od výcviku. Na tento výcvik dostanete vernostnú 20% zľavu.

About the author:

Sociálne siete

Naspäť hore

Translate »